Υποπίνακας 16Α

Υποπίνακας Διανομής Ρεύματος 16Α

16Α 3PH
Bypass 16A Socket
6 x Σούκο Θυληκά
3 x Ασφάλειες 16Α