Πίνακας Ρεύματος 32A

Ηλεκτρολογικός Πίνακας 32Α

32Α 3PH Input
1 x CEE 32A 3PH Bypass
6 x Σούκο Θηλυκά
2 x CEE 16A 3PH