Πίνακας Ρεύματος 125Α

Πίνακας ρεύματος 125Α

Input :
125Α 3PH

Output :
9 x Σούκο Θυληκά
4 x CEE 32A 3PH
2 x CEE 63A 3PH