Καμπίνα Γενικής Χρήσης

Καμπίνα Γενικής Χρήσης

Οι διαστάσεις μπορούν να μεταβληθούν αναλογικά με τις ανάγκες της εκάστοτε εγκατάστασης.